008 หน้าปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 4 หน้าสามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

Nilubon PowerPoint Template

ฟรีเทมเพลต Nilubon PowerPoint Templateฟรีเทมเพลต นี้เน้นการนำเสนอ (Presentation) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และข้อมูลสำหรับธุรกิจตั้งชื่อและเลือกใช้สีจากดอกบัวชนิดนึ่งของไทย เรียกว่า นิลุบล หรือ นิโลบล หรือบัวเผื่อน…

Business PowerPoint Template

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template สำหรับธุรกิจ สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก

Business PowerPoint Template – Blue Schema

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template สำหรับธุรกิจ สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก

KU PowerPoint Template สำหรับงานนำเสนอ

KU PowerPoint Templateพาวเวอร์พอยมหาวิทยาลับเกษตร KU PowerPoint Templateเกี่ยวกับเทมเพลต KU PowerPoint Templateนี้ใม่ใช่เทมเพลตอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …