Smart Hospital

Digital Transformation เกิดขึ้นกับทุกองค์กรไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล ฟรีเทมเพลตนำเสนอโรงพยาสู่ความเป็น Smart Hospital สามารถใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

แผนที่จังหวัดเลย แบบรายอำเภอ ไฟล์ PowerPoint

ดาวน์โหลดฟรีอินโฟกราฟฟิกแผนที่จังหวัดเลยแบบรายอำเภอแก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย พร้อมตัวอย่าง แก้ไขง่าย พร้อมใช้งาน ภาพเวกเตอร์สวยคมชัด

Rainy Season

ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบสำหรับงานนำเสนองานธีมฤดูฝน น่ารัก สนใส สามารถใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ แบบรายอำเภอ ไฟล์ PowerPoint

ดาวน์โหลดฟรีอินโฟกราฟฟิกแผนที่จังหวัดชัยภูมิแบบรายอำเภอแก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย พร้อมตัวอย่าง แก้ไขง่าย พร้อมใช้งาน ภาพเวกเตอร์สวยคมชัด

แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี แบบรายอำเภอ ไฟล์ PowerPoint

ดาวน์โหลดฟรีอินโฟกราฟฟิกแผนที่จังหวัดอุบลราชธานีแบบรายอำเภอแก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย พร้อมตัวอย่าง แก้ไขง่าย พร้อมใช้งานได้ทันที ภาพเวกเตอร์สวยคมชัด

แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู แบบรายอำเภอ ไฟล์ PowerPoint

ดาวน์โหลดฟรีอินโฟกราฟฟิกแผนที่จังหวัดหนองบัวลำภูแบบรายอำเภอแก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย พร้อมตัวอย่าง แก้ไขง่าย พร้อมใช้งานได้ทันที ภาพเวกเตอร์สวยคมชัด

Market Place

ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบสำหรับงานนำเสนองานการขายสินค้า การตลาด สีสันสดใจ ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Dark Blue & Gold

นำเสนองานสำหรับนำเสนองานทางธุรกิจโดยธีมสีน้ำเงินและทอง ให้ภาพลักษณ์หรูหรา ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva ดาวน์โหลดฟรี

Pastel Portfolio

นำเสนองานสไตน์ป๊อบอัพสีพาสเทล สดใจ สำหรับนำเสนองาน แนะนำตนเอง หรือเป็นแฟ้มสะสมงาน ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva ดาวน์โหลดฟรี