KU PowerPoint Template สำหรับงานนำเสนอ

เกี่ยวกับเทมเพลต KU PowerPoint Template นี้ใม่ใช่เทมเพลตอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เดิมทีจัดทำเพื่อนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาท่านนึง  ทางทีมงานเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ของบุคคลทั่วไป  จึงทำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ …

Wedding PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

Summer PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

PASTEL GRADIENT TEMPLATE

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

LEUANG BUSINESS TEMPLATE

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

เกมส์ตอบคำถามด้วยพาวเวอร์พอย

เกี่ยวกับเกมส์ตอบคำถามเกมส์ตอบคำถามด้วยพาวเวอร์พอยเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ออกแบบด้วยสีสันสดใสและตัวการ์ตูนน่ารัก…

Pineapple Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

Classic Flowers Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของพาวเวอร์พอยเทมเพลตสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

50+ Free PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆ ออกแบบด้วยโทนสีชมพู คุณสมบัติของ PowerPoint Templateสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

แผนภูมิองค์กร – 206

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…