012 ปกรายงานแนวเรียบหรู

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 6 ตัวอย่างสามารถแก้ไขข้อความ เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

011 ปกรายงาน

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 3 ตัวอย่างสามารถแก้ไขข้อความ เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint…