Browsing Category

สีฟ้า

Business Pitch Template

ฟรีพาวเวอร์พอยเพทเพลตสำหรับธุรกิจ ออกแบบมาด้วยสีสันสดใสสีน้ำเงิน-เหลือง พร้อมอินโฟกราฟฟิกสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจมาให้เหลือหลากหลาย

Playground PowerPoint Template

พาวเวอร์พอยเทมเพลตเพื่อการศึกษา กิจกรรมสำหรับเด็ก ออกแบบด้วยสีสันสดใส น่ารัก

Sci-fi PowerPoint Template

ฟรีพาวเวอร์พอยแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับงานนำเสนอที่เน้นความทันสมัย ให้สไลด์โดดเด่น ด้วยโทนสีดำฟ้า สามารถแก้ไขได้สีและรูปภาพได้อย่างง่ายดาย