Browsing Category

สีฟ้า

Blue Company Profile PowerPoint Template

ฟรี PowerPoint Template สีฟ้าดูเรียบง่ายสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

The Virus PowerPoint Template

PowerPoint Template สำหรับงานนำเสนอด้านสุขภาพ การแพทย์ COVID-19 แบบไม่เป็นทางการด้วยภาพการ์ตูน ให้งานนำเสนอของคุณไม่น่าเบื่อ

Pet PowerPoint Template

พาวเวอร์เพมเพลตแนวสัตว์เลี้ยงน่ารัก ออกแบบมาในโทนสีฟ้า พร้อมให้คุณนำเสนองานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด พร้อมสไลด์ตัวอย่าง 20 สไลด์

SCIENCE PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template ฟรี Template การนำเสนองานสวยๆ ด้วย PowerPoint เหมาะสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย การแพทย์ นักเรียน นักศึกษา คุณสมบัติของ…