70s Style

ฟรีพาวเวอร์แม่แบบสำหรับการนำเสนองานด้วยธีมแนวแฟชั่นยุคศตวรรษ 1970 ใช้งานร่วมกับ Google Slide , Keynote และ Canva

Viva Magenta

ฟรีพาวเวอร์พอยเทมเพลตแนวแฟชั่นสีชมพู สวยงาม ทันสมัย สำหรับการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจ ใช้งานร่วมกับ Google Slide , Keynote และ Canva

017-ReportCover

ฟรีปกรายงาน ปกหนังสือ ปกแผนการสอน แผนการสอน แก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย

Hello Monster

ฟรีพาวเวอร์พอยเทมเพลตกับตัวละครมอนสเตอร์สุดคิ้ว มาพร้อมกับสีสันที่สดใจ สำหรับการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจ ใช้งานร่วมกับ Google Slide , Keynote และ Canva

แผนที่จังหวัดสุรินทร์ แบบรายอำเภอ ไฟล์ PowerPoint

ดาวน์โหลดฟรีอินโฟกราฟฟิกแผนที่จังหวัดสุรินทร์แบบรายอำเภอแก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย พร้อมตัวอย่าง แก้ไขง่าย พร้อมใช้งาน ภาพเวกเตอร์สวยคมชัด

Abstract Creative

ฟรีดาวน์โหลดพาวแม่แบบเวอร์พอยสีสันสดใส เหมาะสำหรันนำเสนองานด้านสร้างสรรค์ งานไอเดีย ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Memory Note

ฟรีดาวน์โหลดพาวแม่แบบเวอร์พอยตัวหวานละมุน สำหรับนำเสนอความทรงจำแสนหวาน ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Funny Doodles

ฟรีดาวน์โหลดพาวแม่แบบเวอร์พอยตัวแนวการศึกษาลายเส้นดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) สีสันสดใส ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

World AIDS day

ฟรีดาวน์โหลดพาวเวอร์พอยเทมเพลตเนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva