แผนภูมิองค์กร – 201

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 106

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 105

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 104

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 103

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 102

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

แผนภูมิองค์กร – 101

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint TemplateTemplate การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆคุณสมบัติของแผนภูมิองค์กรนี้สไลด์ตัวอย่างจำนวน 4 สไลด์เทมเพลตสำหรับสีขาวและดำสามารถแก้ไขข้อความและสีได้ ขนาดสไลด์มีอัตราส่วน 16:9…

007 ปกรายงานสวย

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template หน้าปกรายงานด้วย PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานสีสันสด  มีสีพร้อมใช้ 6 สี สามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง…

Geometric Free PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆ ออกแบบด้วยโทนสีชมพู คุณสมบัติของ PowerPoint Templateสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้ ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ…

Colourful PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint สวยๆ ออกแบบด้วยโทนสีชมพู คุณสมบัติของ PowerPoint Templateสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้…