Browsing Category

ทิปและวิธีใช้

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร  ส่วนภาพก็ช่วยสื่อสารให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  ในงานนำเสนอภาพและตัวอักษรไม่ควรขัดแย้งกัน  หรือเห็นภาพไม่เห็นข้อความ  เห็นข้อความแต่ไม่เห็นภาพ  วันนี้…