Browsing Tag

4:3

การเปลี่ยนขนาดสไลด์ใน PowerPoint

ขนาดสไลด์  หมายถึง  ขนาดหน้าเจอที่แสดงผลในคอมพิวเตอร์  ในโปรแกรมพาวเวอร์พอยเวอร์ชั่นใหม่ๆ จะตั้งเป็นอัตราส่วน 16:9  เป็นค่าเริ่มต้น  แต่อุปกรณ์ต่างๆ ก็ยังรอบรัง 4:3 อยู่มาก …