CU PowerPoint Template สำหรับงานนำเสนอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PowerPoint Template

0 2,192
พาวเวอร์พอยเทมเพลตจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย
CU PowerPoint Template

พาวเวอร์พอยเทมเพลตจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

CU PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต CU PowerPoint Template

นี้ใม่ใช่เทมเพลตอย่างเป็นทางการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เดิมทีจัดทำเพื่อนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาท่านนึง  ทางทีมงานเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ของบุคคลทั่วไป  จึงทำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์  อย่างไรก็ตามรูปภาพที่ใช้ประกอบนี้นำมาจาก Internet จึงไม่ทราบผู้ครอบครองลิขสิทธิ์  หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านหรือของมหาวิทยาลัย  สามารถแจ้งทางธีมให้ลบได้  โดยติดต่อทางเพซบุค

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

 • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้
 • ตัวภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ได้
 • เทมเพลตนี้มีการใช้งานธีมสี (color theme) เมื่อคัดลอกไปที่อื่นสีจะเปลี่ยนตามธีมสีที่เลือกไว้
 • สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพประกอบได้
 • มาตราส่วน 16:9
 • จำนวนหน้าทั้งหมด 32 หน้า
 • ไฟล์นี้ไม่ได้ทำการฝังฟอนต์อาจทำให้ฟอนต์เพี้ยนได้ ฟอนต์ที่ใช้ในตัวอย่างคือ
 • มีปัญหาเรื่องการใช้งาน สอบถามได้ที่ Facebook fanpage

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
 • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)

Comments
Loading...