แม่แบบงานนำเสนอพาวเวอร์พอยด้านธุรกิจแผนงาน

ฟรี PowerPoint Template ดูเรียบง่าย ดูมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังรวบรวม infographic ที่ใช้งานบ่อยในการนำเสนอธุรกิจ งบประมาณ การเงินมาให้ด้วย