011 ปกรายงาน

0 78,694

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

  • ปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
  • สามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเอง
  • สามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้
  • แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint
  • ขอบคุณไฟล์จาก ปกวิชาการ ปกรายงาน Portfolio ฟรี

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.