009 ปกรายงาน 20 สีพร้อมใช้

0 22,484

Notice: Undefined variable: image_ids in /home/275374.cloudwaysapps.com/dwunszhwfn/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/pph.php on line 271

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/275374.cloudwaysapps.com/dwunszhwfn/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/pph.php on line 271

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

  • ปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง
  • ชุดสีพร้อมใช้ 20 ชุดสี
  • สามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเอง
  • สามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้
  • แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Comments
Loading...