Browsing Tag

โรงเรียน

Children Classroom

ฟรีดาวน์โหลดเทมเพลตตอนกลับการเปิดเรียน ด้วยธีมลายสมุดโน็ตพร้อมตัวการ์ตูนน่ารักๆ เหมาะสำหรับคุณครูใช้ทำสไลด์การเรียนการสอน ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva

Student Planner

พาวเวอร์พอยรูปแบบน่ารักๆ สำหรับงานนำเสนอด้านการวางแผนการศึกษา เหมาะสำหรับนำไปทำสไลด์การวางแผนเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้

Science Learning

พาวเวอร์พอยรูปแบบน่ารักๆ ด้านการเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์ มีภาพประกอบน่ารักๆ เหมาะสำหรับคุณครูนำไปทำสไลด์การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้

Learning PowerPoint Template

พาวเวอร์พอยรูปแบบน่ารักๆ ด้านการเรียนการศึกษา มีภาพประกอบน่ารักๆ เหมาะสำหรับคุณครูนำไปทำสไลด์การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้