Browsing Tag

ปกรายงาน

008 หน้าปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Template ปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 4 หน้าสามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

ฟรี ปกรายงานสวยๆ ด้วย Powerpoint

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template หน้าปกรายงานด้วย PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย คุณสมบัติของ PowerPoint Template มีรูปแบบทั้งหมด 3 สี ได้แก่ …