Browsing Tag

ปกรายงาน

017-ReportCover

ฟรีปกรายงาน ปกหนังสือ ปกแผนการสอน แผนการสอน แก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย

008 หน้าปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 4 หน้าสามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

ฟรี ปกรายงานสวยๆ ด้วย Powerpoint

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template หน้าปกรายงานด้วย PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย คุณสมบัติของ PowerPoint Templateมีรูปแบบทั้งหมด 3 สี ได้แก่ …