014 ปกรายงาน

0 252,603

ปกรายงานหลากหลายสี สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลายอย่าง สามารถแก้ไขข้อความ รูปภาพต่างๆ ได้

ฟรี ปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint แก้ไขง่าย  ใช้งานได้หลากหลาย
ฟรี ปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint แก้ไขง่าย  ใช้งานได้หลากหลาย

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.