แผนภูมิองค์กร (Organization Charts)

แผนภูมิองค์กร คืออะไร ?

แผนภูมิองค์กร หรือ Organization Charts เป็นภาพแสดงโครงสร้างของบริษัทหรือหน่วยงาน ช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของลำดับชั้นในองค์กร ตั้งแต่ระดับบน เช่น ผู้บริหาร (Top-level management) ไปจนถึงระดับล่างหรือพนักงาน (Bottom-level) แผนภาพนี้ช่วยให้เข้าใจว่าคุณกำลังอยู่ในลำดับชั้นของบริษัทหรือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อย่างไร

ตัวอย่างเช่น
หากคุณเป็นพนักงานใหม่แผนภูมิองค์กรจะช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งภายในองค์การ และทราบว่าหน่วยหน่วยงานหรือหัวหน้าโดยตรงของคุณคือใคร และหัวหน้าที่อยู่เหนือกว่าคือใคร หรือช่วยให้คุณเข้าใจว่าทีมงานหรือแผนกของคุณเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ อย่างไร

การทำแผนภูมิองค์กรยังทำให้เห็นว่าภายในบริษัทมีการกำหนดบทบาทของทุกคนภายในอย่างไร ช่วยให้บริษัทมั่นใจได้ว่าไม่มีหน่วยงานใดที่มีความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน มีตำแหน่งสายงานบังคับบัญชาที่แน่นอน

ประเภทของแผนภูมิองค์กร

แผนภูมิองค์กร แบบที่นิยมใช้งานแบ่งออก 2 ประเภทคือ

1. แผนภูมิองค์กรแนวดิ่ง (Vertical Chart)

แผนภูมินแนวดิ่ง หรือ สานงานแบบปิรามิด (Conventional Chart) เป็นแผนภูมิที่กำหนดตำแหน่งหรือหน่วยงานสูงสุดไว้บนสุดแล้วค่อยๆ ลดหลั่งลำดับชั้นลงมา

2. แผนภูมิองค์กรแนวนอน (Horizontal Chart)

แผนภูมิแนวนอน หรือ แผนภูมิแบบซ้ายไปขวา (Left to right chart) เป็นแผนภูมิที่กำหนดตำแหน่งหรือหน่วยงานสูงสุดไว้ทางซ้ายมือ และค่อยๆ ลดหลั่งลำดับชั้นไปทางขวามือตามลำดับ

สรุป

แผนภูมิองค์กรมีประโยชน์สำหรับการทำความรู้จักโครงสร้างของบริษัทหรือหน่วยงาน เริ่มต้นทำแผนภูมิองค์กรง่ายๆ ด้วยเทมเพลตแผนภูมิองค์กรที่ PowerPointhub.com แบ่งปันให้กับทุกคนได้ใช้

กดปุ่มแชร์ด้านล่างนี้เพื่อโหลดทั้งหมด 46 ไฟล์ 12 โฟลเดอร์

[indeed-social-locker sm_list=’fb,tw,pt’ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=2 locker_template=2 sm_d_text=’

กดแชร์เพื่อดาวน์โหลด

ปุ่มดาวน์โหลดถูกซ่อนอยู่ กดแชร์ เพื่อแสดงปุ่มดาวโหลด‘ ism_overlock=’default’ ]

รหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ :

Z2tfW!uFm8

Download Here ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

[/indeed-social-locker]