โหลด template PowerPoint , Canva , Google Slides สวยๆ 2022 ฟรี

เทมเพลต

My Classroom

นำเสนองานแบบสไตน์กระดานดำและห้องเรียน สำหรับงานด้านการศึกษา เหมาะกับคุณครูและนักเรียน ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva

Pastel Portfolio

นำเสนองานสไตน์ป๊อบอัพสีพาสเทล สดใจ สำหรับนำเสนองาน แนะนำตนเอง หรือเป็นแฟ้มสะสมงาน ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva ดาวน์โหลดฟรี

Graphic Tool

นำเสนองานแบบคลูๆ ด้วยเลเอาท์นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สำหรับงานออกแบบ งานพิมพ์ ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva

Smart Hospital

Digital Transformation เกิดขึ้นกับทุกองค์กรไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล ฟรีเทมเพลตนำเสนอโรงพยาสู่ความเป็น Smart Hospital สามารถใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Funny Doodles

ฟรีดาวน์โหลดพาวแม่แบบเวอร์พอยตัวแนวการศึกษาลายเส้นดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) สีสันสดใส ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Nature Travel

ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบเอาใจคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูเขา สายหมอก ต้นไม้เขียวขจี สามารถใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slides, Keynote และ Canva

Rainy Season

ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบสำหรับงานนำเสนองานธีมฤดูฝน น่ารัก สนใส สามารถใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

Dark Blue & Gold

นำเสนองานสำหรับนำเสนองานทางธุรกิจโดยธีมสีน้ำเงินและทอง ให้ภาพลักษณ์หรูหรา ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva ดาวน์โหลดฟรี

YRW MULTI PURPOSE

ฟรีดาวน์โหลดพาวเวอร์พอยเทมเพลตสไตล์คลาสสิคสีแดงเหลือง ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva

World AIDS day

ฟรีดาวน์โหลดพาวเวอร์พอยเทมเพลตเนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ใช้ได้กับ PowerPoint, Google Slide , Keynote และ Canva