Browsing Tag

ห้องเรียน

My Classroom

นำเสนองานแบบสไตน์กระดานดำและห้องเรียน สำหรับงานด้านการศึกษา เหมาะกับคุณครูและนักเรียน ใช้ได้กับ Google Slide , Keynote และ Canva

Education PowerPoint Template

พาวเวอร์พอยรูปแบบการตูนน่ารัก เหมาะสำหรับงานนำเสนอด้านการศึกษา ประกอบไปด้วยภาพวัตถุต่างๆ เช่น ยานอวกาศ หนังสือ ดินสอ เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย เป็นต้น