Browsing Tag

รายงาน

008 หน้าปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 4 หน้าสามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint