Browsing Tag

พาวเวอร์พ้อย Template โหลดฟรี

Kanlapaphruek PowerPoint Template (Remake)

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template ภาพดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก

Living Coral PowerPoint Template

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template สีสันสดใส สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก