โหลด template PowerPoint , Canva , Google Slides สวยๆ 2022 ฟรี

เทมเพลต

Happy Gardening

ฟรีแม่แบบนำเสนอการปลูกผัก ทำสวน ทำากรเกษตร การปลูกพืชบนดิน ใช้ได้กับ PowerPoint, Canva, Google Slides และ Keynote

Summer Travel

ฟรีพาวเวอร์แม่แบบสำหรับการนำเสนองานออกแบบด้านการท่องเที่ยว ด้วยธ๊มสีฟ้าน้ำทะเลสดใส ใช้งานร่วมกับ Google Slide , Keynote และ Canva

Happy Pride Month

ฟรีแม่แบบนำเสนอสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ LGPTQ+ ตกแต่งด้วยสีรุ้งบนพื้นสีชมพู ใช้ได้กับ PowerPoint, Canva, Google Slides และ Keynote

Yellow Purple

ฟรีพาวเวอร์แม่แบบสำหรับการนำเสนองานออกแบบด้วย สีเหลืองม่วงใช้งานได้หลากหลาย 1970 ใช้งานร่วมกับ Google Slide , Keynote และ Canva

Starbuck Thailand Exclusive menu

ดาวน์โหลดฟรีเซ้นเทชั่นเทมเพลตแนะนำเมนูสตาร์บั๊คเฉพาะประเทศไทย ด้วยเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบ Morph สร้างความน่าใจให้กับสไลด์

Y2K Fashion

ฟรีแม่แบบนำเสนอการธีมแฟชั่น ยุค Y2K สาวสก๊อยหนุมสเก๊าท์ นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ใช้ได้กับ PowerPoint, Canva, Google Slides และ Keynote