Browsing Category

เทมเพลต

SCIENCE PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template ฟรี Template การนำเสนองานสวยๆ ด้วย PowerPoint เหมาะสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย การแพทย์ นักเรียน นักศึกษา คุณสมบัติของ…

Emission Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint คุณสมบัติของ PowerPoint Template สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสี รูปร่าง ขนาด หรือข้อความได้…

DaengChad PowerPoint Template

Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint โทนสีแดงดำ ดูดุดันและร้อนแรง จึงตั้งชื่อว่า แดงชาด ซึ่งเป็นสีแดงโทนหนึ่งของไทย

Kanlapaphruek PowerPoint Template (Remake)

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template ภาพดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก

Living Coral PowerPoint Template

ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint Template สีสันสดใส สำหรับปี 2018 - 2019 ใช้ได้กับพาวเวอร์พอย 2010 - 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีทั้งรูปภาพและอินโฟกราฟฟิก

Medical PowerPoint Template

เกี่ยวกับเทมเพลต About This template Template การนำเสนองานด้วย PowerPoint สำหรับงานด้านการแพทย์(Medical) สุขภาพ(Health) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Label Infographic Set II

เกี่ยวกับเทมเพลต About This template สร้าง โดย ( Template by) https://powerpointhub.com เวอร์ชั่น (Version) 1.0 รูปภาพ โดย ( Design by) – ฟอร์น โดย ( Font by)  –…

Label Infographic Set I

เกี่ยวกับเทมเพลต About This template สร้าง โดย ( Template by) https://powerpointhub.com เวอร์ชั่น (Version) 1.0 รูปภาพ โดย ( Design by) – ฟอร์น โดย ( Font by)  –…