Browsing Category

ปกรายงาน

ปกรายงานสวยๆ ก็เหมือนหน้าตาของเอกสาร สมุด หรือหนังสือ เป็นความประทับใจแรกที่ดึงดูดให้คนได้เปิดอ่านเปิดชม มาโหลดหน้าปกสวยๆ กันได้เลย

017-ReportCover

ฟรีปกรายงาน ปกหนังสือ ปกแผนการสอน แผนการสอน แก้ไขได้ด้วยพาวเวอร์พอย

012 ปกรายงานแนวเรียบหรู

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 6 ตัวอย่างสามารถแก้ไขข้อความ เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

011 ปกรายงาน

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 3 ตัวอย่างสามารถแก้ไขข้อความ เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint…

009 ปกรายงาน 20 สีพร้อมใช้

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 2 ตัวอย่างชุดสีพร้อมใช้ 20 ชุดสีสามารถแก้ไขข้อความ เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย…

008 หน้าปกรายงานสวยๆ ด้วย PowerPoint

คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานพร้อมตัวอย่าง 4 หน้าสามารถแก้ไขข้อความ  เพิ่มรูปตกแต่ง ได้ด้วยตัวคุณเองสามารถเปลี่ยนสี  แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint

007 ปกรายงานสวย

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template Template หน้าปกรายงานด้วย PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย คุณสมบัติของ PowerPoint Templateปกรายงานสีสันสด มีสีพร้อมใช้ 6 สี…