5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

นำเสนองานไม่ให้น่าเบื่อ ต้องรู้จักการวางข้อความลงบนภาพอย่างไรให้ดูดี

0 4,657

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร  ส่วนภาพก็ช่วยสื่อสารให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  ในงานนำเสนอภาพและตัวอักษรไม่ควรขัดแย้งกัน  หรือเห็นภาพไม่เห็นข้อความ  เห็นข้อความแต่ไม่เห็นภาพ  วันนี้ Powerpointhub.com  เราจะมานำเสนอเทคนิควางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี

1. วางภาพลงบนตัวอักษรตรงๆ

วิธีนี้เหมาะกับภาพที่มีพื้นที่ว่างหรือที่เรียนกว่า Copy Space  พื้นที่ที่วางๆ นั้นเองจะทำให้ข้อความเด่นชัดขึ้น

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation
5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

2. วางข้อความบนรูปร่างต่างๆ

ภาพที่มีตัววัตถุหรือบุคคลเยอะๆ  ไม่มีพื้นที่ว่าง  ให้วางข้อความบนรูปร่างต่างๆ  อาจจะเป็นวงกลม สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม  แล้วค่อยใส่ข้อความลงไป  รูปร่างต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ข้อความไม่กลืนกับภาพจนอ่านไม่ได้  และเน้นให้ข้อความเด่นชัดขึ้น  อาจจะทำให้รูปร่างมีความโปร่งใสเล็กน้อยจะช่วยไม่ให้ข้อความโดดเกินไป

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation
5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

3. ถมดำลงบนภาพแล้วค่อยวางตัวอักษร

ภาพที่มีสีสันเยอะตลอดทั้งภาพและไม่มีช่องว่างให้ใส่ข้อความ  ให้ถมดำลงบนภาพเล็กน้อยเพื่อช่วยลดสีสันของภาพลงไปและเน้นข้อความให้เด่นขึ้น  ขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าภาพนั้นคืออะไร  ช่วยขยายความเข้าใจในข้อความได้

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation
5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

4. เบลอภาพ

เช่นเดียวกับข้อที่ 3  ในภาพที่มีสีสันเยอะตลอดทั้งภาพและไม่มีช่องว่างให้ใส่ข้อความ  นอกจากการถมดำแล้วก็ยังสามารถใช้การเบลอภาพช่วยได้ด้วย

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation
5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

5. ไล่เฉดสีเข้มไปอ่อน

การไล่เฉดสีจะช่วยลดความคมชัดและสีสันของภาพบางส่วนลง  และสร้างพื้นที่ว่างขึ้นมา  ทำให้เมื่อวางข้อความลงไปช่วยให้ภาพเด่ดขึ้น

5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation
5 วิธีการวางข้อความบนภาพอย่างไรให้ดูดี ในงาน Presentation

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.