005 ปกรายงาน

0 30,729

เกี่ยวกับเทมเพลต About This PowerPoint Template

Template หน้าปกรายงานด้วย PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

  • ใช้รูปร่างสี่เหลี่ยหลายแบบมาตกแต่งให้สวยงาม
  • หากต้องการสีอื่นๆ สามารถแก้ไขได้เองง่าย
  • มีช่องสำหรับใส่ภาพได้มากถึง 10 ช่อง
  • ใส่รูปภาพได้ง่ายๆ เพียงลากแล้ววาง
  • ใส่ภาพง่ายๆ ด้วยการลากรูปมาวางที่จุดต่างๆ
  • ขนาดกระดาษ A4
  • ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานประจำปี บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.