วิธีติดตั้งและการเปลี่ยนธีมสีใน PowerPoint

0 24,465

วิธีติดตั้งธีมสี

1. Download ธีมสีที่ต้องการ ดูธีมสีที่น่าสนใจได้จากที่นี่

2. Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้

สำหรับ Windows XP:
C:\\Documents and Settings\[your user name]\Application Data\Microsoft\Templates\Document Themes\Theme Colors

สำหรับ Windows vista:
C:\\Users\[your user name]\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Document Themes\Theme Colors

สำหรับ Windows 7:
C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Document Themes\Theme Colors

สำหรับ  Windows 8, Windows 8.1:
C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Document Themes\Theme Colors

สำหรับ Mac OS
Users > [your user name] > Library > Application Support > Microsoft > Office > User Templates > My Themes > Theme Colors folder.

วิธีเปลี่ยนธีมสีใน PowerPoint

1. ไปที่แท็บ View  จากเลือกไปที่ Slide Master

 

2. ที่แท็บเครื่องมือ Slide Master เลือกไปที่ Colors จะมีรายการสีให้เลือก  กดเลือกรายการที่ต้องจากนั้นกด Close

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.