เทมเพลตปฎิทิน 2020

0 10,538

คุณสมบัติของ PowerPoint Template

  • มีปฎิทินพร้อมใช้งาน 3 ชุด ได้แก่ ชุดแม่ ชุดทะเล และชุดดอกไม้
  • ปฏิทินปี 2020 จำนวน 12 เดือน
  • สามารถปรับเปลี่ยนรูป สี ตกแต่งเพิ่มเติมได้
  • ฝังฟอนต์พร้อมใช้งาน

เงื่อนไขการใช้:

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)
Leave A Reply

Your email address will not be published.