Change-Font-Step1

ในบางครั้งเมื่อเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ จะมาเปลี่ยนฟอนต์กว่าจะเปลี่ยนฟอนต์เสร็จแต่ละหน้าก็เสียเวลาเยอะ วันนี้เรามีทริปดีๆ สามารถเปลี่ยนฟอนต์ทุกหน้าได้ในคลิกเดียว