คู่มือการใช้งาน – ส่วนประกอบของ PowerPoint

0 3,350
ส่วนประกอบของ PowerPoint
ส่วนประกอบของ PowerPoint

PowerPoint ประกอบไปด้วยหน้าจอการแสดงผล ดังนี้

 1. แถบหัวเรื่อง (Status Bar) ในโปรแกรม PowerPoint

  Status Bar
  Status Bar

  แถบหัวเรื่องประกอบไปด้วนส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ
  แถบเครื่องมือลัด (Quick Access Toolbar)  แถบนี้อยู่ส่วนซ้ายสุด เป็นที่รวบรวมคำสั่งลัดต่างๆ
  ชื่อไฟล์ (Title) ตรงการของแถบหัวเรื่องจะแสดงชื่อไฟล์
  ตั้งค่าการแสดงผลริบบอน (Bibbon Display Option) เป็นชุดคำสั่งตั้งค่าการแสดงผลริบบอน
  แถวควบคุมหน้าต่าง (Window Management) ชุดคำสั่งควบคุมหน้าต่างการทำงาน

 2. ริบบอน  (Ribbon)

  Ribbon Bar

  Ribbon Bar

   

  ริบบอน  คือ  แถบเครื่องมือที่รวบรวมชดคำสั่งต่างๆ ประกอบไปด้วย
  – แท็บ (Tab) เป็นหมวดหมู่ชุดคำสั่งต่างๆ
  กลุ่มคำสั่ง (Groups) ในแต่ละแท็บก็จะมีการจัดกลุ่มชุดคำสั่งออกเป็นกลุ่มๆ
  ปุ่มคำสั่งการทำงาน (Comman) เป็นไอคอนคำสั่งการทำต่างๆ

 3. แถบสถานะ (Status Bar)

  Status Bar
  Status Bar

  ข้อมูลสไลด์  ข้อมูลสไลด์จะอยู่ตำแหน่งทางขวามือ  แสดงหน้าสไลด์ปัจจุบัน  สไลด์ทั้งหมด  และภาษาที่ใช้
  บันทึก  เป็นคำสั่งที่ซ่อนการแสดงส่วนการบันทึก(Note)
  ตั้งค่าการแสดงผล
  มุมมองการแสดงผล  
  เป็นคำสั่งปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน
  แถบสไลด์การขยาย (Zoom Slider) เป็นแถบเลื่อนเพื่อย่อยขยายพื้นที่การทำงาน
  แสดงผลเต็มจอ เป็นคำสั่งลัดให้พื้นที่การแสดงผลแสดงผลแบบเห็นข้อมูลทั้งหมดเต็มจอพอดี

กลับไปดูหน้าสารบัญ

Leave A Reply

Your email address will not be published.