การเปลี่ยนขนาดสไลด์ใน PowerPoint

0 40,815

ขนาดสไลด์  หมายถึง  ขนาดหน้าเจอที่แสดงผลในคอมพิวเตอร์  ในโปรแกรมพาวเวอร์พอยเวอร์ชั่นใหม่ๆ จะตั้งเป็นอัตราส่วน 16:9  เป็นค่าเริ่มต้น  แต่อุปกรณ์ต่างๆ ก็ยังรอบรัง 4:3 อยู่มาก  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาด  อีกทั้ง  โปรแกรมพาวเวอร์พอยนอกจากใช้ในการนำเสนอแล้วยังสามารถใช้ในการออกแบบงานประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย  ดังนั้น  ในบางครั้งเราจึงต้องการขนาดของสไลด์ที่ต่างกันออกไป  ต่อไปเราจะมีดูวิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์กันค่ะ

การเปลี่ยนขนาดสไลด์ มีด้วยกัน 3 แบบ  คือ

  1. วิธีการการเปลี่ยนขนาดสไลด์จาก 16:9 เป็น 4:3
  2. วิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์เป็นขนาด A4 หรือกระดาษมาตราฐานต่างๆ
  3. วิธีการกำหนดขนาดด้วยตัวเอง

วิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์เป็น 4:3

ใน PowerPoint เวอร์ชั่นใหม่ๆ  มีการกำหนดขนาดสไลด์เริ่มต้นเป็นอัตราส่วน 16:9 หรือที่เรียกว่าไวด์สกรีน (Wide Screen) แต่โปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่ในบ้านยังเป็นอัตราส่วน 4:3 อยู่  ทำให้ในการนำเสนอสไลด์จะถูกเบียดให้เล็กลงถ้าเราทำสไลด์แบบ 16:9 ไป  เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์กัน

ขั้นตอนที่ 1  :  ไปที่แท็บ Design

ขั้นตอนที่ 2 :  เลือกไปที่ Slide Size

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือกขนาด 4:3   เพียงเท่านี้ขนาดของสไลด์ก็จะกลับไปที่ขนาด 4:3 ตามเดิม

วิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์เป็นขนาด A4 หรือขนาดกระดาษอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1  :  ไปที่แท็บ Design

ขั้นตอนที่ 2 :  เลือกไปที่ Slide Size

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือกไปที่ Custom Slide Size

  ระบบจะแสดงหน้าต่างปรับแต่งขนาด แบบนี้ขั้นตอนที่ 4 :  เลือกไปที่ตัวเลือก Slide size for ระบบจะแสดงรายการตัวเลือกขนาดต่างๆ

ขั้นตอนที่ 5 :  เลือกขนาดสไลด์ที่ต้องการ  เช่น  ถ้าต้องการขนาดขนาดกระดาษ A4 ก็เลือกไปที่ A4 Paper ขั้นตอนที่ 5 : ปรับแนว(Orientation) สไลด์ที่ต้องการ

แนวของสไลด์มี 2 รูปแบบ คือ
1. Portrait หมายถึง แนวตั้ง
2. Landscape หมายถึง แนวนอนขั้นตอนที่ 6 : คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนของขนาดสไลด์ตามการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยนขนาดสไลด์แบบกำหนดขนาดเอง

ขั้นตอนที่ 1  :  ไปที่แท็บ Design

ขั้นตอนที่ 2 :  เลือกไปที่ Slide Size

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือกไปที่ Custom Slide Size

  ระบบจะแสดงหน้าต่างปรับแต่งขนาด แบบนี้ขั้นตอนที่ 4 :  ปรับเปลี่ยนความกว้างความยาวตามต้องการ

Width : หมายถึง  ความกว้าง
Height : หมายถึง ความสูง

ขั้นตอนที่ 5 : ปรับแนว(Orientation) สไลด์ที่ต้องการ

แนวของสไลด์มี 2 รูปแบบ คือ
1. Portrait หมายถึง แนวตั้ง
2. Landscape หมายถึง แนวนอนขั้นตอนที่ 6 : คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนของขนาดสไลด์ตามการตั้งค่า

Leave A Reply

Your email address will not be published.